მემბრანული კონსტრუქციების დამონტაჟება ყველა ეტაპზე: ლითონ-კონსტრუქციების მონტაჟი, ტენტური სისტემები ან  სამშენებლო სამუშაოების სრული კომპლექსი.

ვმუშაობთ ჩვენი წარმოების მასალით, ასევე, დამკვეთის მიერ სხვა კომპანიაში შეძენილი ელემენტებით.

შტატში გვყავს მემონტაჟეთა გუნდის კვალიფიციური სპეცილისტები,  რომლებიც კარკასულ-ტენტური ობიექტების მშენებლობას აწარმოებენ დსთ-ს ნებისმიერ წერტილში: საქართველო, ყაზახეთი, რუსეთი.

მემონტაჟე სპეციალისტები ფლობენ აუცილებელ კვალიფიკაციას. აქვთ სხვადასხვა კლიმატისა და რეჟიმის პირობებში მუშაობის სოლიდური გამოცდილება.

ჩვენ გთავაზობთ საექსპერტო მომსახურებას ტენტური კონსტრუქციების დაზიანებული ნაწილების აღდსადგენად.