რას ვაკეთებთ

Projects

ბიოკლიმატური პერგოლა

ბიოკლიმატური პერგოლა, მოდულური მოცურების სახურავი. ბიოკლიმატური პერგოლა, მოდულური მოცურების ...

ტექსტილის ფასადი

Многовариантность, функциональность и небывалая свобода дизайна

ავტოპარკინგი

ავტოპარკინგი კარკასული ტენტის კონსტრუქციები  ავტოსადგომების ...

სპორტული კომპლექსი

კარკასულ-ტენტური კონსტრუქციები სტადიონებისთვის, კლუბებისა და სავაჭრო ცენტრებისთვის ...

მემბრანული სისტემები

მემბრანული სისტემები, გასაჭიმი სტრუქტურები, ტერასების გადახურვა. მემბრანული სისტემები, გასაჭიმი ...